Home > Talk Show Video > Capital Tv > AWAAM (DUSRI SHAADI KIN HAALAT MAI JAIZ HAI?…. OR ZYAADTI KI SHIKAAR 4 GAWAH KESE PAISH KARE?? ) – 16TH MARCH 2014

AWAAM (DUSRI SHAADI KIN HAALAT MAI JAIZ HAI?…. OR ZYAADTI KI SHIKAAR 4 GAWAH KESE PAISH KARE?? ) – 16TH MARCH 2014

Advertisement

Dailymotion

Tune

AWAAM (DUSRI SHAADI KIN HAALAT MAI JAIZ HAI?…. OR ZYAADTI KI SHIKAAR 4 GAWAH KESE PAISH KARE?? ) – 16TH MARCH 2014

Watch.. Maulana Sherani in Awaam – 16th March 2014

Advertisement