Ayatul kursi ki Fazilat

Ayatul kursi ki Fazilat

Ayatul kursi ki Fazilat in Hadees

Ayatul kursi ki Fazilat

Ayatul kursi ki Fazilat

Explain With Roman English:

Ayyatul kursi ki Fazilat  bohat hay  har namaz kay bad ayyatul kursi parhanay wala martay hi jannat may jae ga. jo shaks sotay waqat ayyatul kursi par kar sota hay allah pak na sirf us kay ghar ko balkay uskay paroos kay ghar balkay us kay ass pass  kay gharoo ko amaan dita hay. ayyatul kursi parhanay waloo ki rooh allah pak khud qubs farmata hay