Home > Talk Show Video > Aaj News > BOTTOM LINE (KIYA SHAHID AFRIDI KE LIYE TALIYAN BAJANA GHADARI HE….?) – 7TH MARCH 2014

BOTTOM LINE (KIYA SHAHID AFRIDI KE LIYE TALIYAN BAJANA GHADARI HE….?) – 7TH MARCH 2014

Advertisement

BOTTOM LINE (KIYA SHAHID AFRIDI KE LIYE TALIYAN BAJANA GHADARI HE….?) – 7TH MARCH 2014

Watch Umar Farooq (Chair man All Parties hurriyat), Rasool Bakhsh Rais(Analyst), in Bottom LIne – 7th March 2014

Advertisement