Maulana Tariq Jameel

Deendar Aur Dunyadar Ki Taqseem Ne Hamen Tabah Ker Ke Rakh Diya He – Maulana Tariq Jameel 4 Jul 2015


Maulana Tariq Jameel on “Deendar Aur Dunyadar Ki Taqseem Ne Hamen Tabah Ker Ke Rakh Diya He” released on 4th Jul 2015.

Deendar Aur Dunyadar Ki Taqseem Ne Hamen Tabah Ker Ke Rakh Diya He – Maulana Tariq Jameel 4 Jul 2015 – Watch and share with your friends.