Wazaif and Dua

Gunahon se Maafi ki Dua Aur ALLAH ki Madad ki Dua

Gunahon se Maafi ki Dua Aur ALLAH ki Madad ki Dua

Gunahon se Maafi ki Dua Aur ALLAH ki Madad ki Dua

Gunahon se Maafi ki Dua Aur ALLAH ki Madad ki Dua Gunahon se Maafi ki Dua Aur ALLAH ki Madad ki Dua

Translation in Roman English:

ALLAH kisi matinfis par ese ki makrat se bhar kar zima dari ka boojj nai dalta. har shakish nay jo naki kamahi ha. ese ka phaal esi kay liay ha aur jo badi sameeti ha, ese ka wabal esi par ha.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please disable ad blocker thanks