Capital Tv

HUM SUB (MUHSHARAF KE KHILAF KYA SHAWAHID MAUJOOD HAIN?) – 31ST DECEMBER 2013


HUM SUB (MUHSHARAF KE KHILAF KYA SHAWAHID MAUJOOD HAIN?) – 31ST DECEMBER 2013

Watch Akram Shaikh exclusive interview with Shakeel Ahmed in Hum Sub.