Home > Geo News > KAHO ABB TAK (DESHAT GARDI JARI, OPERATION JARI, NAYA NISHANA MEDIA!!!) – 27TH FEBRUARY 2014

KAHO ABB TAK (DESHAT GARDI JARI, OPERATION JARI, NAYA NISHANA MEDIA!!!) – 27TH FEBRUARY 2014

Advertisement

KAHO ABB TAK (DESHAT GARDI JARI, OPERATION JARI, NAYA NISHANA MEDIA!!!) – 27TH FEBRUARY 2014

Watch Nusrat Sehr Abbasi (PML-N), Khalid Iftekhar (MQM), Deewan Suchal (PTI), Nehal Hashmi, Kaho Abb Tak – 27th February 2014

Advertisement