dawn news

KHABAR SAY KHABAR (HUKUMAT, TALIBAN MAZAKARAT KI KASHTI DUB GAI) – 21ST MAY 2014


KHABAR SAY KHABAR (HUKUMAT, TALIBAN MAZAKARAT KI KASHTI DUB GAI) – 21ST MAY 2014

Watch Khabar Say Khabar on Dawn News Muhammad Ali Khan, Shahid Latif, Zafar Hilali