Marne Wale ke liye Maghfirat ki Dua | Dua Maghfirat

Marne Wale ke liye Maghfirat ki Dua | Dua Maghfirat

Marne Wale ke liye Maghfirat ki Dua | Dua Maghfirat Marne Wale ke liye Maghfirat ki Dua | Dua Maghfirat

Arsh e ilahi kay hamal farishtay aur jo arsh kay gerd wa peash haazer rehte hain,sab apny rab ki HAMD kay sath es ki tasbeeh kar rah hay.

Aa hamary rab, tu apni rehmat aur apny aleem kay sath har cheez par chaya howa ha, pash maaf kar dy aur azaib dozaik say bacha ly aun logo ko jinhony toba ki ha aur tera rasta aktay yar kar liya.