Samaa News Tv

NADEEM MALIK LIVE (HALIYA DINO MAY PAK FOJ PAR GAIR ZARORI TANQEED KI GAI ARMY CHIEF) – 7TH APRIL 2014


NADEEM MALIK LIVE (HALIYA DINO MAY PAK FOJ PAR GAIR ZARORI TANQEED KI GAI ARMY CHIEF) – 7TH APRIL 2014

Watch Nadeem Malik Live on Samaa News Masood Sharif Khan, Mehmood Shah, Talat Hussain