dawn news

NEWSEYE (OPERATION KI HIKMAT E AMLI KYA HOGI…??) – 27TH JANUARY 2014


NEWSEYE (OPERATION KI HIKMAT E AMLI KYA HOGI…??) – 27TH JANUARY 2014

Watch NewsEye on Dawn News Guest Jafar Iqbal, Shahriyar Khan Afridi, Maulana Ataur Rahman, Shahid Latif