dawn news

NEWSEYE (PERVEZ MUSHARAF KI RAWANGI…WAFAQ NAHI SINDH HUKUMAT KI ZEMAIDARI) – 28TH APRIL 2014


NEWSEYE (PERVEZ MUSHARAF KI RAWANGI…WAFAQ NAHI SINDH HUKUMAT KI ZEMAIDARI) – 28TH APRIL 2014

Watch NewsEye on Dawn News Shahzad Chowdhry, Rafiq Ajwana, Hamid Khan, Hafiz Salman Bhutt