Express News

TAKRAR (IFTIKHAR AHMED V/S ORYA MAQBOOL JAN & REHAM KHAN!) – 25TH JANUARY 2014


TAKRAR (IFTIKHAR AHMED V/S ORYA MAQBOOL JAN & REHAM KHAN!) – 25TH JANUARY 2014

Dailymotion

Tune

 

TAKRAR (IFTIKHAR AHMED V/S ORYA MAQBOOL JAN & REHAM KHAN!) – 25TH JANUARY 2014

Watch Rehaam Khan , Iftikhar Ahmed , Auriya Maqbool with Imran Khan in Takrar.