Home > Talk Show Video > Express News > TAKRAR (KYA MUZAKARATI AMAL SE KISI AHEM KAMIYABI KI TAWAQA?) – 8TH FEBRUARY 2014

TAKRAR (KYA MUZAKARATI AMAL SE KISI AHEM KAMIYABI KI TAWAQA?) – 8TH FEBRUARY 2014

Advertisement

TAKRAR (KYA MUZAKARATI AMAL SE KISI AHEM KAMIYABI KI TAWAQA?) – 8TH FEBRUARY 2014

Dailymotion
Tune
Youtube

 

Watch Allam Tahir Ashrafi , Maulana Abdul Azeez , Orya Maqbool and Kashif Abbasi with Imran Khan in Takrar.

Advertisement