Home Abb Tak D CHOWK (KARACHI DEHSAHAT GARDI KI LAPET MEIN……) – 25TH APRIL 2014

D CHOWK (KARACHI DEHSAHAT GARDI KI LAPET MEIN……) – 25TH APRIL 2014

280

D CHOWK (KARACHI DEHSAHAT GARDI KI LAPET MEIN……) – 25TH APRIL 2014

Watch Sajid Ahamad (MQM), Seniter Ajiz Dhamra (PPP), Seniter Zafar Ali Shah, in D Chowk – 25th April 2014