dawn news

KHABAR SAY KHABAR (INSAAN KAY HATHO INSANIYAT SHARAM SAAR) – 15TH APRIL 2014


KHABAR SAY KHABAR (INSAAN KAY HATHO INSANIYAT SHARAM SAAR) – 15TH APRIL 2014

Watch Khabar Say Khabar on Dawn News Dr.Yasmeen, Asif Husnain, Ajmal Wazir Khan,