Home > Talk Show Video > Express News > TAKRAR (KYA BENAZIR BHUTTO KE QATIL KABHI PAKRE JAYENGE?) – 27TH DECEMBER 2013

TAKRAR (KYA BENAZIR BHUTTO KE QATIL KABHI PAKRE JAYENGE?) – 27TH DECEMBER 2013

Advertisement

TAKRAR (KYA BENAZIR BHUTTO KE QATIL KABHI PAKRE JAYENGE?) – 27TH DECEMBER 2013

Watch Jahangir Badar , Rana SanaUllah , Mazhar Abbas with Imran Khan in Takrar.

Advertisement