Express News

TAKRAR (MUZAKARAT JO KABHI SHURU HI NA HUYE) – 23RD JANUARY 2014


TAKRAR (MUZAKARAT JO KABHI SHURU HI NA HUYE) – 23RD JANUARY 2014

Dailymotion

Tune

Youtube

Watch Shah Farman , Khurram Dastageer , Shamsan Bukhari with Imran Khan in Takrar.